Historie fonendoskopu


 • Vše začalo papírovou trubičkou.

  Moderní fonendoskopy: 200 let zdokonalování.

  V roce 1816 francouzský lékař René Laënnec vynalezl první stetoskop, což byla dlouhá trubice srolovaného papíru, která sváděla zvuk z pacientova hrudníku do lékařova ucha. Historické prameny neříkají, zda byl Laënnec autorem tohoto vynálezu, jisté však je, že akustické vlastnosti trubičky výrazně zvýšily Laënnecovu schopnost slyšet vitální zvuky srdce a plic. Laënnec zavedl název „stetoskop“ použitím dvou řeckých slov: „stethos“ (hrudník) a „skopein“ (vidět nebo dívat se). Také nazval svou metodu používání stetoskopu „auskultací“ podle „auscultare“ (poslouchat).

  O dvacet pět let později George P. Camman z New Yorku vytvořil první fonendoskop se sluchátkem pro každé z uší. Tento konstrukční návrh se pak používal více než 100 let bez výraznějších úprav.

  Pokroky v akustice.

  Až na počátku šedesátých let dvacátého století si Dr. David Littmann, profesor na Harvard Medical School, vynikající kardiolog a uznávaná mezinárodní autorita v oboru elektrokardiografie, nechal patentovat nový a revoluční fonendoskop s dramaticky zdokonalenými akustickými parametry. Pomohl změnit jednoduché poslechové zařízení na výkonný diagnostický nástroj. Společnost 3M převzala podnikatelské aktivity Dr. Littmanna týkající se fonendoskopu o několik let později a dále zlepšovala a zdokonalovala jeho konstrukční návrhy.

  Udržení významu pro medicínu 21. století.

  V současné době jsou fonendoskopy 3M™ Littmann® diagnostickými nástroji, které po celém světě každý den používají a na které se spoléhají milióny zdravotnických pracovníků. Kliničtí pracovníci, kteří si správně osvojí vyšetření poslechem, jsou odměněni cennou dovedností, která jim pomáhá rychle posoudit, diagnostikovat a sledovat své pacienty.

  Fonendoskop je také důležitý pro první kontakt mezi lékařem a pacientem. Pomocí fonendoskopu se lékař nebo sestra může „dotknout“ pacienta, aniž by se ho dotýkali doopravdy. To pomáhá překonat bariéry, zmenšit obavy a navázat sociální kontakt a přátelský vztah. První použití fonendoskopu vyvolává u pacienta pocit, že je léčen správně.

  Mnohé z inovací 3M jako například laditelná membrána, technologie potlačování okolního šumu (Ambient Noise Reduction) a Bluetooth® konektivita předčily Laënnecovy nejodvážnější představy (a možná i nejodvážnější představy Dr. Littmanna). Fonendoskopy Littmann se staly zlatým standardem pro posuzování všech ostatních fonendoskopů. Je to značka, která nabízí vynikající akustické parametry, inovační design a výjimečné výkony.

  Bluetooth je registrovanou obchodní značkou společnosti Bluetooth SIG.