Často kladené otázky týkající se fonendoskopů Littmann


Obecné otázky týkající se fonendoskopů

 • Ve fonendoskopu nic neslyším. Je s ním něco v nepořádku?
  Máte-li pocit, že je akustický výkon slabý nebo dokonce chybí, navštivte stránku Optimalizace výkonu, kde najdete tipy pro optimalizaci výkonu svého fonendoskopu.
 • Ne. Fonendoskopy Littmann jsou vybaveny hadičkami nové generace, které neobsahují latex z přírodního kaučuku ani ftalátové změkčovací přísady.
 • Ne. Všechny naše fonendoskopy obsahují kov.
 • Laditelná membrána je vynálezem společnosti 3M, který umožňuje poslouchat zvuky o nízké i vysoké frekvenci bez potřeby odebírání hrudního snímače z pacienta, převracení či změny polohy hrudního snímače.

  Změnou tlaku vyvíjeného na membránu přiloženou k tělu pacienta dochází k její změně neboli ladění, které umožňuje slyšet zvuky buď o nízkých, nebo vysokých frekvencích. Když přiložíte laditelnou membránu na pacienta a lehce přitlačíte, budou přenášeny zvuky o nízkých frekvencích. Když přiložíte laditelnou membránu a pevně ji stlačíte, budou zdůrazněny zvuky o vyšších frekvencích.

  Tato výhoda ušetří váš čas a umožní vám soustředit se na pacienta a nikoliv na to, zda byste měli poslouchat stranou se zvonem nebo membránou hrudního snímače.


Péče o fonendoskopy Littmann a jejich čištění


Fonendoskopy Littmann – informace o výrobku


Elektronické fonendoskopy

 • Jaké výhody má elektronický fonendoskop?
  Mnoho zvuků srdce a plic, které je z nejrůznějších důvodů obtížné poslouchat, lze při běžném poslechu přeslechnout. Zesílení spolu s potlačením okolního šumu pomáhá slyšet zvuky, které je potřeba slyšet.
 • Elektronický fonendoskop 3M™ Littmann® 3200 a Litmann 3100 je schopen odrušit v průměru 85 % šumu okolního pozadí, který ruší vyšetření poslechem, a to bez eliminace kritických zvuků v těle. Je tak mnohem méně pravděpodobné, že díky šumu pracovního prostředí přeslechnete zvuky, které potřebujete slyšet a tato pravděpodobnost je v porovnání s předchozími modely o celých 13 % vyšší.
 • Fonendoskop Littmann model 3200 a model 3100 byly navrženy tak, aby mohly být napájen třemi druhy baterií, které vyhovují vašim potřebám. K napájení elektronického fonendoskopu lze použít jednu alkalickou, lithiovou nebo nikl-metal hydridovou (NiMH) AA baterii. Výchozím druhem baterie je alkalická. Pokud tedy používáte baterii lithiovou nebo NiMH, musíte v nabídce nastavení elektronického fonendoskopu změnit druh baterie, aby displej zobrazovací jednotky ukazoval životnost baterie spolehlivě. Lithiová baterie je nedobíjecím článkem, který se doporučuje pro používání fonendoskopu při nízkých teplotách a má obecně delší životnost než baterie alkalická. Baterie NiMH je baterií dobíjecí (je třeba mít externí nabíjecí zařízení).
 • Ne. Elektronické fonendoskopy bez baterie nefungují.
 • Především je nesmírně důležité mít fonendoskop správně nasazený. Všechny fonendoskopy Littmann mají hlavovou sadu, která je zahnutá a určená pro správné zasunutí do zvukovodu. Zde je správná orientace: Držte fonendoskop tak, aby ušní trubičky byly svisle. Při zavádění ušních olivek do uší musí zahnuté ušní trubičky mířit směrem dopředu k nosu.

  Jakmile je fonendoskop správně zorientován, nastavte zesílení zvuku stisknutím tlačítek „+“ a „–“ na klávesnici. Hrudní snímač se pacientova těla musí dotýkat přesně ve svém středu – zde je umístěn zvukový snímač. Pokud stále nic neslyšíte, obraťte se na technickou podporu 3M na čísle +420 848 100 303 nebo použijte formulář Kontaktujte nás

 • Při používání elektronického fonendoskopu 3M™ Littmann® modely 3100 a 3200 se setkáte s několika technikami, které je dobré vzít v úvahu, protože mohou výrazným způsobem zlepšit vaši auskultační zkušenost.

  Zvukový snímač, což je část, kde příjem veškerého zvuku probíhá, je poměrně malý a je umístěn v samém středu hrudního snímače (pro demonstrační účely lze sejmout membránu a podívat se, kde je prohlubeň schovaná pod bílou nálepkou). Prostor v okolí zvukového snímače k příjmu zvuku nepřispívá. Proto je důležité umístit dotykový bod s pacientem do přesného středu hrudního snímače.

  U elektronických fonendoskopů Littmann stačí pouze mírný kontakt. To se týká jak manipulace s fonendoskopem, tak kontaktu s pacientem. Příliš velký tlak na pacienta může generovat zvuková zkreslení.

  Pro dosažení optimální kvality zvuku musí kontakt s pacientem zůstat stálý a rovnoměrný. Pohyb hrudního snímače vyvolá třecí šum. Nejlepším postupem je začít vyšetření poslechem s nízkou úrovní zesílení. Když se pak snažíte poslouchat zvuk obtížně slyšitelný, upravte zesílení na vyšší hodnotu. Používání zesílení podle potřeby může pomoci zredukovat rozptylující zvuky během vyšetření.

  A nakonec je důležité uvědomit si rozdíl v technice používání fonendoskopů neelektronických a elektronických fonendoskopů Littmann. Lehké držení elektronických fonendoskopů Littmann, vytvoření lehkého kontaktu s pacientem, zaměření bodu dotyku na střed hrudního snímače a to, že zůstanete v klidu, zajistí maximální kvalitu zvuku při vyšetření poslechem.

 • Baterie modelu 3100 nebo 3200 fonendoskopu Littmann vydrží přibližně 60 hodin nepřetržitého provozu. (U modelu 3200 může být životnost baterie v závislosti na využívání připojení Bluetooth® kratší.) Než se baterie úplně vybije, uslyšíte výstražný tón, který oznamuje, že baterie vydrží už jen dvě hodiny nepřetržitého používání. Když se zobrazí logo Littmann®, životnost baterie se šetří – přístroj je totiž v pohotovostním režimu. Pro vstup do aktivního režimu klepněte na membránu nebo stiskněte tlačítko. Pro vypnutí fonendoskopu buď nedělejte nic (fonendoskop se po určité době definované v nastavení POWER vypne sám), nebo stiskněte tlačítko na dvě sekundy (preferováno).

  Existují dvě možnosti, jak maximalizovat životnost baterie:

  1. K prodloužení životnosti baterie přispívá minimalizace doby podsvícení. Vyberte Menu > BACKLITE (podsvícení) a poté DISABLE (zakázat) nebo ON DMND (on demand, na požádání). DISABLE (zakázat) podsvícení zakáže úplně. U možnosti ON DMND (na požádání) bude podsvícení aktivováno po stisknutí tlačítka napájení. Máte-li pocit, že je podsvícení třeba, abyste mohli přečíst hodnoty na displeji zobrazovací jednotky, jednoduše zvolte Menu (nabídka) > BACKLITE (podsvícení) > ALWAYS (vždy). Tím se podsvícení aktivuje na poloviční příkon, čímž se zlepší vizuální vjem a současně bude minimalizována spotřeba energie.

  2. Baterii šetří i povolení funkce automatického zapnutí a vypnutí (Auto On / Auto Off), která by měla být nastavena jako výchozí. Tato funkce může být upravena tak, aby umožňovala různé doby před přechodem do pohotovostního režimu. Pro optimalizaci životnosti baterie zvolte Menu (nabídka) > POWER (napájení) > LOW (nízké). Toto opatření naprogramuje fonendoskop na přechod do pohotovostního režimu po uplynutí 10 sekund nečinnosti.

  Kvalita zvuku zůstává stejná, i když je baterie nastavena na nízkou spotřebu. Elektronický fonendoskop bez baterie nefunguje.

 • Bezdrátová technologie Bluetooth® je technologie komunikace na krátkou vzdálenost určená jako náhrada kabelů spojujících přenosná, případně pevná zařízení, která současně zachovává vysoký stupeň zabezpečení. Hlavními prvky technologie Bluetooth jsou robustnost, nízká spotřeba energie a nízké náklady. Specifikace Bluetooth definuje jednotnou strukturu pro širokou škálu zařízení, která takto mohou být propojena a mohou navzájem komunikovat.
 • Ne. Součástí dodávky fonendoskopu Littmann (model 3200) je USB adaptér (hardwarový klíč) pro Bluetooth®. Hardwarový klíč pro Bluetooth stačí pomocí USB portu připojit k počítači a počítač je s technologií Bluetooth schopen pracovat. Pro dosažení optimálního výkonu se doporučuje používat bezdrátový hardwarový klíč, který se dodává spolu s fonendoskopem Littmann model 3200.
 • Fonendoskop Littmann model 3200 používá připojení Class 2 Bluetooth s maximálním dosahem 10 metrů. Dosah technologie Bluetooth bude kratší, budou-li mezi fonendoskopem Littmann model 3200 a počítačem předměty (stěny, nábytek, lidé atd.). Pro zlepšení komunikace přes Bluetooth zmenšete vzdálenost, případně zajistěte, aby fonendoskop Littmann model 3200 byl na dohled od externího zařízení.
 • Jak lze optimalizovat výkon technologie bezdrátové komunikace Bluetooth®?

  Pro optimální výkon bezdrátového připojení je důležité, aby byly hrudní snímač fonendoskopu a bezdrátový hardwarový klíč blízko u sebe a dráha mezi nimi neobsahovala překážky. Stěny, nábytek a lidská těla intenzitu bezdrátového signálu snižují.

  Umístění fonendoskopu a bezdrátového adaptéru je pro dobrý výkon bezdrátové technologie zásadní. V některých případech může vést ke značnému zlepšení použití prodlužovacího kabelu s konektorem USB, díky němuž dojde k nadzvednutí adaptéru nebo změně jeho orientace. 3M doporučuje používat prodlužovací kabel s konektorem USB pro připojení ke stolnímu počítači StarTech nebo podobné zařízení, které lze objednat přes internet u mnoha prodejců nebo zakoupit v místním obchodě s elektronikou.

  Během nahrávání může pomoci i to, zda je počítač umístěn vedle pacienta (a nikoli za ním), kdy tělo pacienta neblokuje cestu signálu. Držte hrudní snímač pevně špičkami prstů (a nikoliv pootevřenou dlaní), abyste bezdrátové anténě umožnili fungovat optimálně. Minimalizujte vzdálenost mezi fonendoskopem a počítačem. Za normálních podmínek by měla být dosažitelná vzdálenost asi 3 metry.

  Výkonnost spojení je ovlivněna i provozním prostředím. Kvalitu připojení mohou snižovat bezdrátové telefony, příslušenství mobilních telefonů, mikrovlnné trouby a počítačová Wi-Fi zařízení. V případě, že připojení není ideální, je k tomu nutné přihlédnout.

 • Společnost 3M a další instituce provedly mnoho vědeckých studií zaměřených na koexistenci technologie Bluetooth a bylo prokázáno, že technologie Bluetooth jiná bezdrátová zařízení či jiné technologie neruší. Technologie Bluetooth je silně podporována organizací Continua (Skupinou SIG pro telemedicínu). Nedávno byl vytvořen Bluetooth Health Device Profile (komunikační protokol BT na bázi „plug-and-play“ pro medicínské aplikace) a v prodeji jsou již první kompatibilní výrobky. Zařízení s technologií podobnou té naší byla dále schválena v podmínkách kritické péče, jako jsou operační sály a jednotky intenzivní péče.
 • Ne. Elektronický fonendoskop Littmann model 3200 není kompatibilní s žádnými sluchovými protézami vybavenými technologií Bluetooth.
 • Podle výchozího nastavení bude zvuk přehráván přímo zpět do fonendoskopu Littmann model 3200 přes Bluetooth. Poslech předchozích zvuků zaznamenaných pomocí fonendoskopu Littmann model 3200 se doporučuje, protože kvalita zvuku bude stejná jako kvalita zvuku, který slyšíte během nahrávání. Je-li ikona připojení zelená (v aplikaci StethAssist™ nebo Cardioscan®), pokuste se zvýšit hlasitost zvukového záznamu stisknutím „+“ na fonendoskopu.

  Je-li označeno zaškrtávací políčko „play to PC“ (přehrát do počítače), nebude zvuk přehráván fonendoskopem, ale přes reproduktory počítače. Důvodem je, že zvuky o nízké frekvenci zaznamenávané při vyšetření poslechem, mohou mít velmi nekvalitní zvukový výstup (zejména u integrovaných reproduktorů počítačů přenosných), který budí dojem, že zvuky se nepřehrávají. Je-li zvolena možnost „play to PC“ (přehrát do počítače), funguje obvykle dobře poslech přes sluchátka. Reproduktory stolních počítačů je možné záznam slyšet, zvuky o nízké frekvenci jsou však obvykle zkreslené a. Nejlepší alternativou pro přehrávání nahraných zvuků posluchačům je použití reproduktorové soustavy s reproduktory pro střední pásmo a basovým reproduktorem.

 • Zvukové soubory jsou přenášeny pomocí komunikace Bluetooth®. Bluetooth je zabezpečenou metodou pro přenos souborů. Soubory přenášené přes Bluetooth jsou zašifrovány a může je přečíst pouze počítač, který je připojen k elektronickému fonendoskopu Littmann model 3200.
 • Předtím, než budete moci přenášet data mezi dvěma zařízeními používajícími technologii Bluetooth®, musíte tato zařízení nejprve elektronicky „spárovat“. Párování je proces nalezení a ověření, který fonendoskopu Littmann model 3200 vybavenému technologií Bluetooth umožňuje komunikovat s jiným zařízením vybaveným technologií Bluetooth a navázat bezpečné spojení mezi těmito dvěma zařízeními. Program StethAssist je sice schopen zapamatovat si bezpečné spárování s až osmi různými zařízeními vybavenými technologií Bluetooth, bude však komunikovat vždy jen s jedním ze spárovaných zařízení. Navíc dva fonendoskopy Littmann model 3200 spárovat nelze.

  Jakmile je spárování hotovo, fonendoskop Littmann model 3200 se může připojit k počítači, na kterém běží program StethAssist. Vyberte možnost CONNECT (připojit) stisknutím a uvolněním tlačítka (M). Na displeji se objeví signál, že připojení Bluetooth je aktivní. Fonendoskop se automaticky vrátí do provozního stavu.

 • Littmann doporučuje čištění fonendoskopů po každém pacientovi 70% roztokem isopropylalkoholu nebo otřením. Neponořujte fonendoskop do žádné kapaliny ani jej nijak nesterilizujte. Více informací o čištění elektronických i mechanických fonendoskopů najdete v oddíle Čištění a péče.
 • Navštivte stránku www.littmann.com/stethassist a stáhněte si nejnovější verzi programu StethAssist. Nyní je kompatibilní i s počítači Macintosh.
 • StethAssist™ je program používaný elektronickým fonendoskopem 3M™ Littmann® model 3200 pro záznam a zobrazení zvuků srdce a jiných fyziologických akustických signálů. Program StethAssist spolupracuje s fonendoskopem Littmann model 3200 a spouští se na počítači, který splňuje uvedené požadavky.
 • Elektronický fonendoskop 3M™ Littmann® model 3100 a model 3200 byly podrobeny zkouškám postříkání kapalinou, zkouškám pádem, zkouškám čištění, zkouškám mačkání tlačítek a jiným náročným testům, aby bylo zajištěno, že budou schopny vydržet i ty nejnáročnější podmínky. Pevný kryt z litého kovu a odolná chromovaná povrchová úprava hrudního snímače jsou schopny odolávat opotřebení po dlouhá léta. Fonendoskopy Littmann model 3100 a model 3200 jsou validovány k provozu v rozmezí teplot od –30°C do 40°C a v rozmezí relativní vlhkosti 15 až 93%.
 • Pokaždé, když zapnu fonendoskop, musím změnit zesílení. Lze nastavit jinou výchozí hodnotu úrovně zesílení?
  Ano. Vyberte úroveň zesílení, kterou si přejete nastavit jako výchozí hodnotu. Stiskněte tlačítko M a poté tiskněte tlačítko „+“, dokud není vybrána položka SET VOL, a poté opět stiskněte tlačítko M. Výchozí hodnota zesílení byla změněna na novou úroveň a je označena malou značkou na svislé ose vedle ukazatele hlasitosti.
 • Ano. Vyberte druh filtru, který si přejete nastavit jako výchozí hodnotu. Stiskněte tlačítko M a poté tiskněte tlačítko „–“, dokud není vybrána položka SET FLTR, a poté opět stiskněte tlačítko M. Výchozí hodnota druhu filtru byla změněna na nově vybranou hodnotu.
 • Fonendoskopy Littmann model 3100 a model 3200 jsou určeny k vyšetření poslechem osob všech velikostí – včetně kojenců a malých dětí. Akustický snímač má průměr 15 mm, což je přibližně velikost malého tlačítka nebo deseticentu, a je umístěn ve středu hrudního snímače. Když proto provádíte vyšetření pacienta poslechem, musíte se soustředit pouze na to, aby se tělo pacienta dotýkalo přímo středu hrudního snímače a dosáhli tak optimální kvality zvuku.
 • Když se snažíte poslechnout si tepovou frekvenci pacienta, je důležité, aby se těla pacienta dotýkal přesně střed hrudního snímače, protože právě zde je umístěn zvukový snímač. Pro vypočtení tepové frekvence je zapotřebí pět sekund konzistentních ozev srdce a aktualizace se provádějí jednou za dvě sekundy. Tepová frekvence bude zobrazena za 10 sekund po odebrání hrudního snímače z těla pacienta. Před prvním odečtem se na displeji ukáží dvě čárky (--). Pro tepové frekvence mimo rozsah 30–199/min se na displeji zobrazí také dvě čárky (--).

  Zobrazení akustické tepové frekvence funguje nejlépe, když je fonendoskop Littmann model 3100 nebo model 3200 umístěn v blízkosti hrotu pacientova srdce. Lze jej monitorovat v režimu kteréhokoliv z filtrů či na kterékoli hladině hlasitosti. Změní-li se tepová frekvence z konzistentní na nekonzistentní nebo dojde-li k nadměrnému šumu v okolí, pacient se hýbe nebo plíce vydávají během vyšetření poslechem zvuky, objeví se na displeji místo tepové frekvence dvě čárky (--). S narůstající praxí se vaše schopnost získat tepovou frekvenci pacienta bude zlepšovat. Funkce tepové frekvence je určena a homologována pro lidské pacienty.

 • Společnost 3M gravírovací služby neposkytuje, někteří prodejci fonendoskopů Littmann vám však fonendoskop rytinou označí. Obraťte se prosím přímo na naše prodejce.
 • Informace o cenách získáte od kteréhokoliv z prodejců fonendoskopů Littmann. Ceny jednotlivých prodejců se mohou lišit. Podívejte se do sekce Kde koupit kde najdete seznam prodejců.
 • Nabízíme kompletní opravy a servis fonendoskopů Littmann, abychom zajistili, že bude vaše zařízení v pořádku a připraveno ke každodennímu používání. Elektronický fonendoskop si sami neopravujte. Obraťte se na pobočku 3M Česko, telefonní číslo 848 100 303 nebo použijte formulář Kontaktujte nás.
 • Dvouletá záruka na vše od ušních olivek po membránu.
 • Ne. Bohužel, tyto modely elektronických fonendoskopů již společnost 3M neopravuje z důvodu nedostupnosti náhradních dílů.

Systém 3M™ Littmann® TeleSteth™

 • Jsou data šifrována?
  Ano. Data jsou šifrována jak při přenosu přes Bluetooth®, tak při přenosu přes Internet. Komunikační protokol Bluetooth elektronického fonendoskopu 3M™ Littmann® model 3200 je šifrován vlastním integrovaným protokolem, zatímco data přenášená přes Internet jsou šifrována protokolem Secure Sockets Layer (SSL).
 • Na straně klienta, ani na straně serveru se žádná data neuchovávají. Podle výchozího nastavení nejsou pomocí systému Littmann® TeleSteth™ přenášeny žádné informace identifikující pacienta. Systém TeleSteth také obsahuje automatické mechanismy pro detekci podezřelé aktivity serveru, případně nezdařených autorizací, a informuje administrátory.
 • Na program a server TeleSteth se vztahuje technická podpora poskytovaná v pracovní dny od 8:00 do 16:30 amerického centrálního času telefonicky nebo e-mailem.
 • Společnost 3M ověřila, že výkon systému TeleSteth je 1,5 megabitů za sekundu pro každého klienta. Minimální šířka pásma pro síťovou komunikaci se však blíží 100 kilobitům za sekundu. Pro podnikový server je minimální šířka pásma 100 megabitů za sekundu.
 • Server 3M provádí streamování v reálném čase pomocí protokolu TCP přes SSL na portech 1100–1300. Aby systém TeleSteth fungoval správně, musí klient odchozí porty k serveru 3M v tomto rozsahu otevírat na IP adrese 199.79.48.100.
 • Systém TeleSteth lze spustit z webového prohlížeče na následující adrese: http://www.littmann.com/telemedicine/launch
 • K používání systému TeleSteth je nutné nainstalovat platformu Java®. Přejděte na stránku www.java.com a stáhněte si nejnovější verzi.
 • Jedná se o problém sítě nebo platformy Java®. Počítač musí mít přístup na Internet a síťový firewall musí odchozí provoz umožňovat přes porty 1100–1300 na IP 199.79.48.100. Jinou možností je nainstalovat si poslední verzi Java. Systém TeleSteth vyžaduje verzi Java 1.6.0 (aktualizaci č. 10 nebo novější). Kontrolu verze platformy Java je možné provést na stránce www.java.com kliknutím na Mám nainstalovanou platformu Java?
 • Společnost 3M doporučuje, abyste používali elektronický fonendoskop 3M™ Littmann® model 3200 pro poslech vyšetření, protože kvalita zvuku na jiném místě bude ekvivalentní tomu, co je slyšet přímo na místě, kde se používá fonendoskop Littmann model 3200. Jedná se o doporučení společnosti 3M, protože jiné náhlavní soupravy ani reproduktory nemáme homologovány. I když jiné náhlavní soupravy nebo mikrofony mohou znít jinak než fonendoskop Littmann model 3200, je homologace náhlavních souprav nebo reproduktorů pro klinické podmínky případně možná.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu obrazovky a vyberte New (nový) > Shortcut (zástupce).

  U Windows 7 zkopírujte a vložte celý řádek uvedený níže (podle verze platformy Java):

  (Java 6) „C:\Program Files\Java\jre6\bin\javaws.exe“ https://telesteth.littmann.com/telemed/telemed.jnlp

  (Java 7) „C:\Program Files\Java\jre7\bin\javaws.exe“ https://telesteth.littmann.com/telemed/telemed.jnlp

  Zadejte jako název tohoto zástupce "Littmann TeleSteth"

  Klikněte na Finish (dokončit)